Dịch vụ đào tạo kế toán

  • Hướng dẫn xây dựng quy trình, bộ máy kế toán
  • Hướng dẫn cách lập chứng từ kế toán (Thu-chi, nhập xuất kho, khấu hao, phân bổ, bảng lương…)
  • Đào tạo cách hạch toán, kiểm tra và lập sổ kế toán
  • Đào tạo cách lập và nộp tờ khai thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759