Dịch vụ kế toán hằng tháng và lập báo cáo tài chính

  • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lưu chuyển chứng từ
  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ
  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm
  • In sổ sách kế toán, filling chứng từ
  • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu
  • Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, …theo quy định pháp luật
  • Đứng tên Kế toán trưởng
  • Lập báo cáo thống kê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759