y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.
 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 • Lập sổ sách kế toán

 • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lập và lưu chuyển chứng từ

 • Kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra theo quy định của pháp luật

 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán

 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm

 • In sổ sách kế toán

 • Đứng tên Kế toán trưởng

 • Lập báo cáo thống kê

 • Kê khai thuế

 • Kê khai thuế GTGT theo tháng/ quý

 • Kê khai thuế TNCN theo tháng/ quý

 • Kê khai quyết toán năm thuế TNDN, TNCN

 • Kê khai các loại thuế khác như thuế môn bài, nhà thầu, tiêu thụ đặc biệt ... theo từng lần phát sinh

 • Đăng ký mã số thuế lao động

 • Thông báo và tính toán số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh

 • Giải trình số liệu kế toán

 • Giải trình với kiểm toán

 • Giải trình với cơ quan thuế

 • Giải trình với cơ quan chức năng khác

 • Các dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm, tiền lương

 • Lập bảng lương, tính lương nhân viên

 • Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động

 • Các thủ tục với cơ quan bảo hiểm