y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.
 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HẰNG THÁNG VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lưu chuyển chứng từ

  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ

  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  • Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm

  • In sổ sách kế toán, filling chứng từ

  • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu

  • Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, ...theo quy định pháp luật

  • Đứng tên Kế toán trưởng

  • Lập báo cáo thống kê