y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.
 

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ (năm)

  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm

  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ

  • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế của doanh nghiệp

  • Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp

  • Kiểm tra chứng từ kế toán

  • Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán

  • Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp

  • Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính

  • Lập và in báo cáo quyết toán thuế

  • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định