y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ CHUYÊN SÂU

 • Dịch vụ soát xét thuế

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

 • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế

 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

 • Tổng hợp rủi ro thuế và các giải pháp xử lý

 • Đại diện công ty giải trình với cơ quan thuế (nếu cần)

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra

 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT/ hoặc lập hồ sơ hoàn thuế

 • Tư vấn, hướng dẫn đều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất

 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.

 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.

 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

 • Tư vấn thuế GTGT

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế GTGT

  • Tư vấn thuế GTGT đối với nhà thầu

  • Tư vấn thuế GTGT đối với cá nhân

  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế GTGT

  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế

 • Tư vấn thuế TNDN

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế TNDN

  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế TNDN

  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục được ưu đãi, miễn giảm thuế

  • Tư vấn các thủ tục khiếu nại thuế TNDN

  • Tư vấn, điều chỉnh các rủi ro, sai sót về thuế TNDN

 • Tư vấn thuế TNCN

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế TNCN

  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế TNCN

  • Tư vấn hoàn thuế TNCN

  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục được miễn giảm thuế

  • Tư vấn các thủ tục khiếu nại thuế TNCN

 • Tư vấn thuế nhà thầu

 • Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

 • Tư vấn chuyển giá

  • Tư vấn các quy định về chuyển giá

  • Hướng dẫn lập tờ khai giao dịch bên liên kết

  • Lập báo cáo chứng minh không chuyển giá

  • Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

  • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

  • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế

  • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

  • Tổng hợp rủi ro thuế và các giải pháp xử lý

  • Đại diện công ty giải trình với cơ quan thuế