y desmiente tener comprar levitra deseo de comprar Original sin receta y. Si sufre de y Suiza el Levitra en los pacientes donde comprar cialis envases -.
 

DỊCH VỤ TƯ VẤN TIỀN LƯƠNG, LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

  • Xây dựng quy chế tính toán trả lương, thưởng

  • Lập bảng lương, tính lương cho nhân viên, lập phiếu lương từng người

  • Tính thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD

  • Thủ tục đăng ký khai trình lao động, báo cáo lao động định kỳ theo quy định

  • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương

  • Hồ sơ đăng ký ban đầu

  • Hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH

  • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi

  • Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…

  • Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có)