Dịch vụ kế toán trọn gói

Lập sổ sách kế toán
Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lập và lưu chuyển chứng từ
Kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra theo quy định của pháp luật
Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm
In sổ sách kế toán
Đứng tên Kế toán trưởng
Lập báo cáo thống kê
Kê khai thuế
Kê khai thuế GTGT theo tháng/ quý
Kê khai thuế TNCN theo tháng/ quý
Kê khai quyết toán năm thuế TNDN, TNCN
Kê khai các loại thuế khác như thuế môn bài, nhà thầu, tiêu thụ đặc biệt … theo từng lần phát sinh
Đăng ký mã số thuế lao động
Thông báo và tính toán số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh
Giải trình số liệu kế toán
Giải trình với kiểm toán
Giải trình với cơ quan thuế
Giải trình với cơ quan chức năng khác
Các dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm, tiền lương
Lập bảng lương, tính lương nhân viên
Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động
Các thủ tục với cơ quan bảo hiểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759