Dịch vụ Tư vấn thuế chyên sâu

 • Dịch vụ soát xét thuế
 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
 • Tổng hợp rủi ro thuế và các giải pháp xử lý
 • Đại diện công ty giải trình với cơ quan thuế (nếu cần)
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT/ hoặc lập hồ sơ hoàn thuế
 • Tư vấn, hướng dẫn đều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.
 • Tư vấn thuế GTGT
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế GTGT
  • Tư vấn thuế GTGT đối với nhà thầu
  • Tư vấn thuế GTGT đối với cá nhân
  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế GTGT
  • Tư vấn hồ sơ, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế
 • Tư vấn thuế TNDN
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế TNDN
  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế TNDN
  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục được ưu đãi, miễn giảm thuế
  • Tư vấn các thủ tục khiếu nại thuế TNDN
  • Tư vấn, điều chỉnh các rủi ro, sai sót về thuế TNDN
 • Tư vấn thuế TNCN
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế TNCN
  • Tư vấn về các thủ tục kê khai, báo cáo thuế TNCN
  • Tư vấn hoàn thuế TNCN
  • Tư vấn các điều kiện, thủ tục được miễn giảm thuế
  • Tư vấn các thủ tục khiếu nại thuế TNCN
 • Tư vấn thuế nhà thầu
 • Tư vấn thuế xuất nhập khẩu
 • Tư vấn chuyển giá
  • Tư vấn các quy định về chuyển giá
  • Hướng dẫn lập tờ khai giao dịch bên liên kết
  • Lập báo cáo chứng minh không chuyển giá
  • Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế
  • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
  • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế
  • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
  • Tổng hợp rủi ro thuế và các giải pháp xử lý
  • Đại diện công ty giải trình với cơ quan thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759