Dịch vụ Tư vấn tiền lương, Lao động và Bảo hiểm

  • Xây dựng quy chế tính toán trả lương, thưởng
  • Lập bảng lương, tính lương cho nhân viên, lập phiếu lương từng người
  • Tính thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD
  • Thủ tục đăng ký khai trình lao động, báo cáo lao động định kỳ theo quy định
  • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
  • Hồ sơ đăng ký ban đầu
  • Hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH
  • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi
  • Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…
  • Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau…(nếu có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759