Thủ tục thành lập Chi nhánh / VPĐD

Bước 1: Chun b các thông tin cho vic thành lp chi nhánh/VPĐD

A. Lựa chọn địa điểm đặt chi nhánh/VPĐD

B. Lựa chọn ngành nghề hoạt động của chi nhánh (đối với việc thành lập chi nhánh

Lưu ý:

  • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Chi nhánh không có tư cách pháp nhân, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

C. Lựa chọn người đứng đầu chi nhánh/ VPĐD

Bước 2: Chun b và np h sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh/VPĐD

  1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/VPĐD;
  2. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện;
  3. Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với công ty TNHH 1 thành viên); hoc
  4. Quyết định và Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); hoc
  5. Quyết định và Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (đối với công ty cổ phần)
  6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759