Thủ tục giải thể Doanh nghiệp

BƯỚC 1: KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc
 • Con dấu của công ty

BƯỚC 2: THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 2. Quyết định giải thể Doanh Nghiệp
 3. Biên bản họp giải thể Doanh nghiệp
 4. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 5. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);
 6. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 7. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH NỘP HỒ SƠ

 • Nộp hồ sơ ở cơ quan quản lý Thuế.
 • Khi có kết quả ở cơ quan Thuế, nộp ở phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi địa chỉ chính của doanh nghiệp đóng trụ sở.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lưu ý: doanh nghiệp nên hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, hải quan… trước khi giải thể để việc giải thể diễn ra nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759