Xây dựng hệ thống kế toán

Hệ thống kế toán không những giúp doanh nghiệp trong việc lập các báo cáo tuân thủ theo quy định của pháp luật và còn là một hệ thống cung cấp các số liệu cho quản trị, điều hành ra quyết định kinh doanh.
Các doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn bở ngỡ và gặp khó khăn xây dựng hệ thống thông tin kế toán. Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, chúng tôi luôn sẵn lòng miễn phí tư vấn xây dựng hệ thống kế toán. Khi sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi. Khách hàng sẽ được tư vấn về:

  • Quy trình thu chi tiền
  • Quy trình mua hàng
  • Quy trình bán hàng
  • Quy trình quản lý tồn kho
  • Quy trình nhân sự, tuyển dụng lao động
  • Quy trình kế toán, hệ thống sổ sách, luân chuyển lưu trữ chứng từ
  • Đào tạo thêm kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên kế toán, hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ khi cần thiết…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi 0914519759