Các điều kiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

giải thể doanh nghiệp

Các điều kiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

BƯỚC 1: KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ GIẤY TỜ 

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc.
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc.
 • Con dấu của công ty.

BƯỚC 2: THÀNH PHẦN HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 2. Quyết định giải thể Doanh Nghiệp.
 3. Biên bản họp giải thể Doanh nghiệp.
 4. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 5. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
 6. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 7. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có).
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

BƯỚC 3: TIẾN HÀNH NỘP HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • Nộp hồ sơ ở cơ quan quản lý Thuế.
 • Khi có kết quả ở cơ quan Thuế, nộp ở phòng đăng ký kinh doanh tỉnh nơi địa chỉ chính của doanh nghiệp đóng trụ sở.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Lưu ý: doanh nghiệp nên hoàn tất các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, hải quan… trước khi giải thể để việc giải thể doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng.

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879