Các thủ tục, điều kiện kinh doanh hóa chất

điều kiện kinh doanh hóa chất

Điều kiện kinh doanh hóa chất (thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện)

Điều kiện kinh doanh hóa chất:

 • Người phụ trách về an toàn hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.
 • Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất.
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định.
 • Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

(Luật Hóa chất 2007).

(Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất).
-Thực hiện các thủ tục dưới đây để được cấp giấy chứng nhận.

Trình tự thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 2. Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).
 3. Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

Thành phần và số lượng hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

1.Thành phần hồ sơ

+ Tài liệu về pháp lý:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu”.
 • Bản sao văn bản thông báo với cơ quan cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về Phòng cháy và chữa cháy.

+ Tài liệu về điều kiện kỹ thuật:

 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm.
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu.
 • Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận.
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

+ Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh:

 • Bản kê khai nhân sự theo mẫu.
kinh doanh hóa chất cần những thủ tục gì
kinh doanh hóa chất cần những thủ tục gì?

Bải viết liên quan:

Giấy phép sản xuất rượu thủ công, sản xuất rượu công nghiệp

Thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của luật hóa chất và nghị định số 108/2008/nđ-cp định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất).
(Thông tư 04/2016/TT-BCT) sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng bộ công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực).

Thẩm quyền và thời hạn cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận: Sở Công Thương.
 2. Thời hạn cấp: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

(Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của luật hóa chất và nghị định số 108/2008/nđ-cp định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất).
(Thông tư 04/2016/TT-BCT) sửa đổi, bổ sung một số thông tư của bộ trưởng bộ công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực).

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879