Chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài

quy trình chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài

Chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài

Công văn số 5361/TCT-DNNCN V/v: “Khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động với người nước ngoài” được ban hành ngày 27 tháng 12 năm 2018 bởi Tổng cục thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Long An.

Sau khi tiếp nhận công văn số 2177/CT-TNCN ngày 10/9/2018 của Cục thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trên khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người nước ngoài, Tổng cụ thuế đã thể hiện quan điểm như sau:

  • Đối với trường hợp người nước ngoài được cử sang Việt Nam và được bổ nhiệm vào Ban điều hành của công ty ở Việt nam nhưng chỉ ký Hợp Đồng Lao Động (HĐLĐ) với Công ty ở nước ngoài thì Quan hệ Quan hệ lao động giữa người nước ngoài và Công ty ở nước ngoài không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động Việt Nam.
    Ngoài ra, khi chấm dứt HĐLĐ với Công ty ở Việt Nam với lý do được bổ nhiệm vào ban điều hành thì khoản tiền nhận được từ Công ty ở nước ngoài chi trả cho người nước ngoài theo quan điểm của Tổng cục thuế thì đây là khoản trợ cấp khi nghỉ việc, không phải là khoản trợ cấp thôi việc theo pháp luật lao động Việt Nam.
  • Đối với Trường hợp khoản tiền trợ cấp mà người nước ngoài nhận được là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài và không vượt quá mức quy định của pháp luật lao động của nước đó về trợ cấp thôi việc thì người nước ngoài được miễn thuế TNCN cho khoản trợ cấp này. Nếu ngược lại, nếu khoản trợ cấp này là khoản trợ thôi việc theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài nhưng vượt quá mức quy định thì phần vượt tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.
  • Đối với trường hợp khoản tiền trợ cấp không phải là khoản trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài thì tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài.

Theo Tổng Cục Thuế

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879