Dịch vụ đăng ký và kê khai thuế ban đầu, thuế điện tử

Dịch vụ đăng ký và kê khai thuế ban đầu

  • Kê khai và nộp thuế môn bài.
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng.
  • Đăng ký nộp thuế điện tử.
  • Đăng ký hình thức kế toán.
  • Đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT.
  • Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
  • Tư vấn đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in/ tự in/ hóa đơn điện tử.
  • Tư vấn chọn thiết bị chữ ký số khai thuế.

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879