Dịch vụ đào tạo kế toán, kê khai thuế của TPIvietnam

Dịch vụ đào tạo kế toán, kê khai thuế 

  • Hướng dẫn xây dựng quy trình, bộ máy kế toán
  • Hướng dẫn cách lập chứng từ kế toán (Thu-chi, nhập xuất kho, khấu hao, phân bổ, bảng lương…)
  • Đào tạo cách hạch toán, kiểm tra và lập sổ kế toán
  • Đào tạo cách lập và nộp tờ khai thuế

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879