Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

khi nào giải thể doanh nghiệp trọn gói

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

  • Soạn thảo quyết định giải thể doanh nghiệp, phương án giải thể doanh nghiệp.
  • Gửi thông báo giải thể đến các cơ quan Nhà nước.
  • Hỗ trợ tư vấn báo cáo quyết toán giải thể & Kiểm tra thanh tra thuế sau đó.
  • Trả dấu cho Cơ quan Công an.
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản liên quan.

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879