Dịch vụ kế toán hàng tháng và lập báo cáo tài chính

Dịch vụ kế toán hàng tháng và lập báo cáo tài chính

  • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lưu chuyển chứng từ
  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ
  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm
  • In sổ sách kế toán, filling chứng từ
  • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu
  • Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, …theo quy định pháp luật
  • Đứng tên Kế toán trưởng
  • Lập báo cáo thống kê

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879