Dịch vụ kế toán trọn gói, Lập sổ sách kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói, Lập sổ sách kế toán

 • Lập sổ sách kế toán.
 • Tư vấn xây dựng quy trình kế toán, lập và lưu chuyển chứng từ.
 • Kiểm tra chứng từ đầu vào, đầu ra theo quy định của pháp luật.
 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm.
 • In sổ sách kế toán.
 • Đứng tên Kế toán trưởng.
 • Lập báo cáo thống kê.
 • Kê khai thuế.
 • Kê khai thuế GTGT theo tháng/ quý.
 • Kê khai thuế TNCN theo tháng/ quý.
 • Kê khai quyết toán năm thuế TNDN, TNCN.
 • Kê khai các loại thuế khác như thuế môn bài, nhà thầu, tiêu thụ đặc biệt … theo từng lần phát sinh.
 • Đăng ký mã số thuế lao động.
 • Thông báo và tính toán số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
 • Giải trình số liệu kế toán.
 • Giải trình với kiểm toán.
 • Giải trình với cơ quan thuế.
 • Giải trình với cơ quan chức năng khác.
 • Các dịch vụ đăng ký lao động, bảo hiểm, tiền lương.
 • Lập bảng lương, tính lương nhân viên.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng lao động.
 • Các thủ tục với cơ quan bảo hiểm.

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879