Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ
  • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế của doanh nghiệp
  • Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp
  • Kiểm tra chứng từ kế toán
  • Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán
  • Loại bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp
  • Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính
  • Lập và in báo cáo quyết toán thuế
  • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879