Dịch vụ soát xét hoàn thiện sổ sách, hệ thống sổ sách kế toán

  • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
  • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu, chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ
  • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
  • Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
  • Lập báo cáo tài chính

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879