Dịch vụ Tư vấn tiền lương, Lao động và Bảo hiểm

Dịch vụ Tư vấn tiền lương, Lao động và Bảo hiểm

  • Xây dựng quy chế tính toán trả lương, thưởng.
  • Lập bảng lương, tính lương cho nhân viên, lập phiếu lương từng người.
  • Tính thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD.
  • Thủ tục đăng ký khai trình lao động, báo cáo lao động định kỳ theo quy định.
  • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.
  • Hồ sơ đăng ký ban đầu.
  • Hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH.
  • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi.
  • Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…
  • Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau…(nếu có).

________________________________________________________

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879