Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 • Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với những loại hình kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép.
 • Có và thực hiện đúng phương án kinh doanh vận tải đã đăng ký theo mẫu.
 • Quản lý xe ô tô kinh doanh vận tải:

a) Bảo đảm có số ngày xe tốt tối thiểu bằng 110% số ngày xe vận doanh theo phương án kinh doanh (chỉ áp dụng với vận tải hành khách tuyến cố định và vận tải hành khách bằng xe buýt).

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để đảm bảo các phương tiện phải được bảo dưỡng theo quy định.

c) Lập Hồ sơ lý lịch phương tiện hoặc phần mềm quản lý phương tiện của đơn vị để theo dõi quá trình hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo mẫu.

d) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, không được sử dụng xe khách có giường nằm hai tầng để hoạt động vận tải trên các tuyến đường cấp 5 và cấp 6 miền núi.

đ) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, khoang chở hành lý của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch phải được chia thành các ngăn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải để hành lý không bị xê dịch, đảm bảo an toàn của xe trong quá trình vận chuyển.

 • Quản lý lái xe kinh doanh vận tải:

a) Lập và cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe vào Lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe của đơn vị theo mẫu.

b) Tổ chức khám sức khỏe khi tuyển dụng, khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và chỉ sử dụng lái xe có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế; không tuyển dụng, sử dụng lái xe có sử dụng chất ma túy.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải phải sử dụng lái xe đã có ít nhất 02 năm kinh nghiệm điều khiển xe khách có sức chứa từ 30 chỗ để điều khiển xe khách có giường nằm hai tầng.

Liên hệ với TPI Vietnam.net 0914 519 759 để được tư vấn và báo giá

 •  Xây dựng hoặc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải phải xây dựng hoặc áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Bộ trưởng Giao thông vận tải ban hành. Trường hợp đơn vị tự xây dựng thì phải đối chiếu và công bố tương đương với mức chất lượng quy định trong Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng dịch vụ với Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chạy xe theo mẫu.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định khi đăng ký tham gia khai thác tuyến còn phải đăng ký chất lượng dịch vụ trên tuyến theo mẫu và thông báo đến bến xe hai đầu tuyến trước khi hoạt động vận chuyển.

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải của đơn vị để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu 03 năm.

(Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).
(Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ).
(Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ).

Quy trình đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 2.  Nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Cán bộ sẽ thẩm định hồ sở, nếu chưa hợp lý sẽ có thông báo sửa đổi, bổ sung.
 3. Nhận kết quả.

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1.Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu.
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải.
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
 • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ).
 • Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi).
Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
Thủ tục hồ sơ xin cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Các thủ tục, điều kiện kinh doanh hóa chất

Thủ tục xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

2.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy phép kinh doanh vận tải

 1. Thẩm quyền cấp: Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 2. Thời hạn cấp: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.

(Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).

_______________________________________________________________

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879