Đừng nhầm lẫn giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp

giải thể và phá sản có giống nhau

1.Phá sản và giải thể khác nhau như thế nào

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn phân biệt giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp giống nhau, khác nhau như thế nào? Khi nào thì cần thực hiện thủ tục ngưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Giải thể là gì?

Giải thể là sự chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí chủ quan của doanh nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

2.Nguyên nhân dẫn đến phá sản và giải thể

Nguyên nhân dẫn đến giải thể doanh nghiệp:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên nhân dẫn đến phá sản doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

3.Người có thẩm quyền yêu cầu giải thể doanh nghiệp: 

 • Doanh nghiệp.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người có thẩm quyền yêu cầu phá sản doanh nghiệp: 

 • Chủ nợ.
 • Người lao động, công đoàn cơ sản, công đoàn cấp trên.
 • Doanh nghiệp (Chủ doanh nghiệp, đại diện pháp luật, thành viên góp vốn, đại hộ đồng cổ đông).

 

phân biệt giữa giải thể và phá sản
Giải thể và phá sản khác nhau như thế nào? Liên hệ ngay 0914 519 759 để được tư vấn chi tiết nhất

4.Bản chất của thủ tục phá sản và giải thể

Giải thể: Thủ tục hành chính: Thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Phá sản: Thủ tục tư pháp: Tòa án là cơ quan tiến hành thực hiện thủ tục theo quy định của Luật phá sản

5. Thẩm quyền quyết định

Giải thể: Chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu tự quyết định theo ý chí của mình hoặc Sở kế hoạch và đầu tư

Phá sản: Tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản.

6.Trình tự thực hiện phá sản và giải thể

Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp:

 •  Chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Kiểm kê tài sản.
 • Thanh lý tài sản.
 • Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xóa thông tin doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện phá sản doanh nghiệp:

 • Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản.
 • Kiểm kê tài sản.
 • Thanh lý tài sản.
 • Thực hiện nghĩa vụ các bên liên quan.
 • Tuyên bố phá sản/Thực hiện phương án phục hồi kinh doanh.

7.Thứ tự thanh toán các khoản nợ phá sản và giải thể

Giải thể:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Phá sản:

 • Chi phí phá sản.
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội.
 • Bảo hiểm y tế, quyền lợi khác của người lao động.
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
 • Khoản nợ phải trả cho chủ nợ.

8. Hậu quả pháp lý

Gải thể: Chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp

Phá sản:

 • Tuyên bố phá sản, chấm dứt hoạt động, xóa thông tin doanh nghiệp.
 • Xây dựng và thực hiện phương án phục hồi kinh doanh.

9. Trách nhiệm của chủ sở hữu

Giải thể: Chủ doanh nghiệp hay người quản lý sau đó không bị hạn chế quyền.

Phá sản: Chủ doanh nghiệp hay người quản lý bị hạn chế quyền tự do kinh doanh sau đó (cấm kinh doanh trong một thời gian nhất định, 3 năm).

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

 

0567 899 879