đăng ký thuế ban đầu

 • Đăng ký hình thức kế toán, phương pháp khấu hao tài sản cố định, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, công văn đặt in hóa đơn.
 • Mua chữ ký số khai thuế điện tử.
 • Hỗ trợ đặt in, đăng ký và phát hành hóa đơn.
 • Mở tài khoản ngân hàng (đăng ký Internet banking, nộp thuế điện tử, đăng ký số tài khoản với Sở KHĐT và cơ quan thuế)

SOÁT XÉT RỦI RO THUẾ

 • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế, đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính.
 • Tổng hợp các rủi ro thuế và các giải pháp xử lý.
 • Đại diện công ty giải trình với cơ quan thuế (nếu cần)

TƯ VẤN HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 • Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu, chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
 • Lập lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán.
 • Lập Báo cáo tài chính

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

 • Lập sổ sách kế toán
 • Kê khai thuế tháng/ quý/ năm
 • Đứng tên kế toán trưởng
 • Giải trình số liệu kế toán với các cơ quan liên quan

DỊCH VỤ TƯ VẤN TIỀN LƯƠNG, LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM

 • Xây dựng quy chế tính toán trả lương, thưởng
 • Lập bảng lương, tính lương cho nhân viên, lập phiếu lương từng người
 • Tính thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD
 • Thủ tục đăng ký khai trình lao động, báo cáo lao động định kỳ theo quy định
 • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
 • Hồ sơ đăng ký ban đầu
 • Hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH
 • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi
 • Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,…
 • Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau…(nếu có)

TƯ VẤN HOÀN THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ

Tư vấn, trả lời chính sách thuế, cập nhật các quy định liên quan đến các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tâm Phát xin cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã trao cơ hội để chúng tôi giới thiệu dịch vụ cũng như hiểu biết thêm về cách thức cung cấp dịch vụ đến Quý khách hàng. Hãy liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách

Dịch vụ Kế toán & Thuế