Khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến Giấy phép con

tpi vietnam xin cấp Giấy phép con

Danh mục nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Các thủ tục, điều kiện kinh doanh hóa chất

Những vấn đề cơ bản về giấy phép con

Về bản chất trong các quy định văn bản pháp luật thuật ngữ giấy phép con được quy định theo thuật ngữ khác. Theo đó, tại Luật đầu tư có quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được hiểu là ngành, nghề mà việc thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì những lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội hay sức khỏe của cộng đồng (khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư 2014). Xin giấy phép con một trong những thuật ngữ được nhiều người nhắc và biết đến trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp.

Như vậy, thuật ngữ giấy phép con là giấy phép mà các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các ngành, nghề kinh doanh phải có mới được xem là đủ điều kiện hoạt động, kinh doanh. Tại Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp phải đảm bảo việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư đồng thời phải thực hiện việc bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Khó khăn của doanh nghiệp liên quan đến Giấy phép con?

Thứ nhất: Doanh nghiệp thực sự vẫn chưa hiểu hết các quy định về điều kiện xin cấp Giấy phép con của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tùy từng loại Giấy phép con sẽ có những điều kiện khác nhau. Trong đó có những Giấy phép con muốn được cấp thì doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện mà không phải chỉ một điều kiện.

Ví dụ: Để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, bằng cấp, cơ sở vật chất, thậm chí để xin được giấy phép con này thì phải có nhiều các giấy phép con khác.

Thứ hai: doanh nghiệp không hiểu được đầy đủ quy trình thủ tục xin cấp giấy phép con: đối với doanh nghiệp đây là khó khăn bởi ngoài luật chuyên ngành ra còn có Nghị định, Thông tư, Công văn hướng dẫn chi tiết. Để tìm hiểu, nắm bắt được đầy đủ các quy định của pháp luật thì đây thực sự là khó khăn với doanh nghiệp, đặc biệt là khi phải hệ thống lại các quy định của pháp luật.

Thứ ba: một trong những khó khăn đáng lo ngại nhất đó là khó khăn từ các văn bản pháp luật. Bởi vì chờ đợi văn bản pháp luật quy định thủ tục quá lâu gây khó khăn cho doanh nghiệp. Ví dụ: một quy trình thủ tục được thay thế quy trình thủ tục cũ thì trong khoảng thời gian chờ đợi thông tư hướng dẫn, văn bản chỉ đạo cụ thể phải mất ít nhất là 6 tháng, trong khoảng thời gian này thì doanh nghiệp bắt buộc phải tạm dừng hoạt động kinh doanh, chờ đợi đến khi có hướng dẫn chính thức mới được phép nộp hồ sơ xin cấp phép. Còn những doanh nghiệp đã được cấp phép rồi, thì một số trường hợp lại phải xin cấp phép lại vì phải đáp ứng thêm những điều kiện mới.

Trên thực tế cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp đã phải dừng hoạt đông kinh doanh của mình xuất phát từ một trong những khó khăn trên.

Lợi ích của doanh nghiệp khi xin cấp Giấy phép con
Thủ tục xin cấp giấy phép con. Liên hệ ngay 0914 519 759

Lợi ích của doanh nghiệp khi xin cấp Giấy phép con.

Giấy phép con đối với doanh nghiệp chính là sự đảm bảo về mặt pháp lý – đảm bảo điều kiện hoạt động kinh doanh thể hiện sự cho phép doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện của Cơ quan Nhà nước. Do đó, nó là cơ sở cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Mặt khác, Giấy phép con còn đưa doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động một cách hiệu quả, kịp thời nắm bắt được cơ hội kinh doanh để tăng nguồn lợi nhuận.

Hiện nay trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thì lĩnh vực xây dựng, giáo dục, khai khoáng, y tế đang có nhiều giấy phép con nhất.

____________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879