Hệ thống kiểm soát nội bộ & hệ thống tuân thủ

Hệ thống kiểm soát nội bộ & hệ thống tuân thủ

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh:

  • Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của công ty.
  • Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty gây ra.
  • Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho công ty.
  • Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty.
  • Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ.

Thông thường, khi công ty phát triển lên thì lợi ích của một hệ thống kiểm soát nội bộ cũng trở nên to lớn hơn vì người chủ công ty sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giám sát và kiểm soát các rủi ro này nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm giám sát trực tiếp của bản thân.

  • Kiểm soát bán hàng và giao hàng.
  • Kiểm soát mua hàng.
  • Kiểm soát hàng tồn kho & tài sản cố định.
  • Kiểm soát tiền mặt và tiền ngân hàng.
  • Kiểm soát hệ thống thông tin.

________________________________________________________

Để được tư vấn các dịch vụ về dịch vụ kế toán, kiểm toán & thuế, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879