Lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các danh mục

Chi phí đăng ký nhãn hiệu bao nhiêu

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các danh mục

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Mô tả

Mức phí

Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/mỗi đơn/mỗi yêu cầu
Phí công bố đơn: 120.000 đồng
Phí thẩm định nội dung: 550.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ) (từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi trong mỗi nhóm: 120.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định: 180.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
Phí phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ: 100.000 đồng (cho mỗi nhóm có 6 sản phẩm/dịch vụ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 20.000 đồng/1 sản phẩm/dịch vụ)
Phí đăng bạ Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 120.000 đồng (cho 1 nhóm sản phẩm/dịch vụ đầu tiên, từ nhóm sản phẩm/dịch vụ thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1nhóm)
Lệ phí nộp đơn 150.000 đồng (cho mỗi đơn)

 

DANH MỤC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
LỆ PHÍ KHI NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
LỆ PHÍ KHI CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU
LỆ PHÍ KHI CHỦ ĐƠN CÓ YÊU CẦU THẨM ĐỊNH

Các chuyên mục liên quan:

Điều kiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

 

_________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879