Một số lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật

Một số lưu ý liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật

  • Người đại diện pháp luật đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc đại diện cho doanh nghiệp ký tá các doanh nghiệp ra, người đại diện pháp luật còn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các đối tác kinh doanh đối những hành vi giao dịch của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp phải luôn luôn đảm bảo có tối thiểu 1 người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Để trở thành người đại diện pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Trên 18 tuổi.
  • Cung cấp duy nhất 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu là đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp.
  • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
  • Trong một số trường hợp người đại diện pháp luật có thể nắm giữ đồng thời các chức danh quản lý khác trong công ty như: giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên…

Những trường hợp cần làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật?

*Trường hợp thay đổi ĐDPL do chuyển nhượng công ty hoặc phục vụ hoạt động của DN

  • Trong công ty TNHH 1 thành viên phần lớn có cơ cấu chủ sở hữu cũng chính là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, chính vì vậy khi chuyển nhượng công ty từ chủ sở hữu này sang chủ sở khác sẽ phát sinh đồng thời việc thay đổi người đại diện pháp luật.

*Trường hợp thay đổi ĐDPL do người đại diện pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của DN hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

  • Trong các trường hợp nêu trên chủ sở hữu công ty, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
người đại diện pháp luật
thủ tục hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật 

*Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.
2. Hợp đồng chuyển nhượng công ty (Trường hợp chuyển nhượng công ty TNHH 1 thành viên và thay đổi ĐDPL).
3. Giấy báo tử, tuyên bố mất tích của toàn án, (Trường hợp người đại diện pháp luật chết hoặc mất tích).
4. Quyết định của HĐQT/HĐTV/chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật.
5. Biên bản họp của HĐTV/HĐQT về việc cử người đại diện pháp luật mới.
6. Phụ lục thay đổi điều lệ liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật (lưu nội bộ công ty).

Cách thức tiến hành: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc online đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành Phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Lệ phí nộp hồ sơ: 300.000 VNĐ.

Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

* Lưu ý: Ngoài thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật với sở kế hoạch và đầu tư nêu trên, doanh nghiệp còn phải tiến hành một số thủ tục thông báo thay đổi với các cơ quan khác như: Cơ quan bảo hiểm, Ngân hàng, thông tin liên quan đến đại diện pháp luật trên các giấy phép con khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

_______________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

0567 899 879