Nên chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần?

Nên chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần để thành lập công ty

Thành lập một công ty nên chọn công ty TNHH hay Cổ phần?

 Trách nhiệm hữu hạn (nói chung) và cổ phần đang là 2 loại hình công ty thông dụng nhất hiện nay. Nhưng khi lựa chọn một trong hai để thành lập công ty, không ít người thắc mắc về vấn đề điểm giống nhau và khác biệt cơ bản giữa hai loại hình này là gì? và nên chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần

Để hình dung được sự khác nhau cũng như đặc điểm giữa hai loại hình doanh nghiệp trên từ đó đưa ra quyết định tối ưu nhất cho hoạt động đầu tư kinh doanh đừng ngại xem qua so sánh nhanh dưới đây.

Điểm giống nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

  • Chế độ trách nhiệm: đều là hữu hạn.
  • Có tư cách pháp nhân.
  • Được phép hoạt động rộng trong tất cả các nghành nghề và lĩnh vực hiện nay trong đời sống hàng ngày.

Điểm khác nhau giữa công ty tnhh và công ty cổ phần

Vốn điều lệ :

  • Công ty TNHH: Vốn điều lệ được tính dựa trên số vốn đóng góp của các thành viên khi tham gia thành lập công ty.
  • Công ty cổ phần: Các phần vốn điều lệ sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Và có các loại cổ phần ưu đãi riêng cho từng loại cổ phần. Và số cổ phần này có thể dễ dàng chuyển nhượng giữa các bên với nhau. Điều này khiến cho sự chi phối của bên ngoài có thể xảy ra với công ty cổ phần.

Phát hành chứng khoán : Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn từ bên ngoài điều này là điều không thể đối với các công ty TNHH.

Quản lý công ty : Công ty TNHH quyền quản lý công ty được gắn chặt với các thành viên tham gia dựa theo số vốn đóng góp.

  • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn nhiều do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật vì đặc thù của loại hình công ty này.

Đây là những yếu tố cơ bản nhất. Thực tế khi thành lập một công ty, cần chú ý rất nhiều vấn đề liên quan đến loại hình, điều này phụ thuộc vào nhu cầu kinh doanh và quy mô hoạt động.

Nên chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần
                                      Nên chọn công ty TNHH hay công ty cổ phần

Về cơ cấu tổ chức :

  • Công ty TNHH: Công ty TNHH 1 Thành viên: Chủ sở hữu là người đưa ra mọi quyết định liên quan đến hoạt động của công.
  • Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên: 

+ Hội đồng thành viên ( đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh, bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty

+ Kiểm soát viên (nếu có).

  •  Công ty Cổ phần:

Hội đồng quản trị (thực hiện các chức năng quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh của công ty tương tự Hội đồng thành viên Công ty TNHH), Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát (nếu có).

————————————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

 

 

0567 899 879