Những vấn đề cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Những vấn đề cần lưu ý sau khi thành lập Doanh nghiệp

  1. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Doanh nghiệp liên hệ khắc dấu nộp thông báo về việc sử dụng con dấu, mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp trước khi sử dụng con dấu.

  1. Đăng ký thuế

Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ khai thuế ban đầu tại Chi cục thuế nơi đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục khai thuế ban đầu để hoàn tất quá trình thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý: Hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  1. Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng
  2. Gắn biển hiệu tại địa chỉ trụ sở chính

Doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Việc gắn biển hiệu được quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP.

Lưu ý: Việc gắn biển hiệu không đúng có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng theo quy định tại Điều 66Nghị định 158/2013/NĐ-CP.

  1. Giấy phép con

Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con, doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

  1. Xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và đăng ký bảo hiểm với Cơ quan bảo hiểm

Xem thêm: Các dịch vụ pháp của TPI Vietnam

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879