Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

nhãn hiệu và tên thương mại có giống nhau

Phân biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất nhưng vẫn thường bị nhầm lẫn bởi sự giống nhau về mặt hình thức. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích một số điểm khác biệt cơ bản giữa nhãn hiệu & tên thương mại để làm rõ hơn cho hai khái niệm này:

Khái niệm:

  • Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
  • Tên thương mại là tên gọi chung của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Nhãn hiệu:

  • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.
  • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác

Tên thương mại:

Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Liên hệ ngay với Tâm Phát TPI chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất

Chức năng của nhãn hiệu và tên thương mại.

Nhãn hiệu: Dùng để phân biệt với dịch vụ, hàng hóa của chủ thể khác.

Tên thương mại: Dùng để phân biệt chủ thể kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác..

Thời hạn bảo hộ

Nhãn hiệu: Thời hạn bảo hộ đối với nhãn hiệu là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp mỗi lần 10 năm.

Tên thương mại: Thời hạn bảo hộ đối với tên thương mại là đến khi tên thương mại này sử dụng không còn hợp pháp nữa.

Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại.

Nhãn hiệu: Nhãn hiệu được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tên thương mại: Phạm vi bảo hộ tên thương mại là trong phạm vi khu vực kinh doanh

Căn cứ xác lập quyền

Nhãn hiệu: Quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sỡ Hữu Trí Tuệ (Ngoại trừ nhãn hiệu nổi tiếng).

Tên thương mại: Gắn liền với chủ thể kinh doanh đã được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.0567 899 879