Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

dieu chinh giay chung nhan dau tu

Trường hợp nào cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Khi có sử thay đổi liên quan đến nội dung dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Các trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Thay đổi mã số dự án đầu tư.
 • Thay đổi tên, địa chỉ của các nhà đầu tư.
 • Thay đổi tên dự án đầu tư.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư.
 • Mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm có vốn góp của nhà Đầu tư và vốn huy động.
 • Thời hạn hoạt động dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm: Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Những điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gốm các bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ.
 • Bước 2: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hồ sơ và thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

👉 Xem thêm thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh của các ngành nghề khác.

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thành phần hồ sơ gồm: 
(Điều 40 Luật Đầu tư)

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Tài liệu liên quan đến các nội dung điều chỉnh nếu có.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Liên hệ 0914 519 759 để được tư vấn thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Điều 40 Luật Đầu tư).: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
PHẦN 5 – CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
(Điều 38 Luật Đầu tư): Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 

Văn bản pháp luật.

 •  Luật đầu tư 2014.
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Biểu mẫu.

Danh mục biểu mẫu hồ sơ đính kèm Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Vi phạm hành chính.

Hành vi vi phạm trong hoạt động trang thông tin điện tử được quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:
Tại Điều 13 Nghị định này quy định:

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện báo cáo cho cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư.
 • Báo cáo không trung thực về hoạt động đầu tư.
 • Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật đầu tư.
 • Thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) nhưng không đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.
 • Chấm dứt hoạt động Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt Văn phòng điều hành.
 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ dự án đầu tư không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.
 1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.
 • Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư.
 • Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.
 1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 • Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư.
 • Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động.
 • Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.
 • Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.
 1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm tại Điểm d Khoản 2 Điều này.
 • Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này.

Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhanh chóng, tiện lợi và trọn gói liên hệ ngay với công ty Tâm Phát TPI chúng tôi.

0914 519 7590567 899 879