Thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

thủ tục, Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn

I. Các hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

(Điều 25 Luật đầu tư 2014.)

– Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.

– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông.
 • Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh.
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác.

==> Chuyên mục liên quan:

Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài

II. Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

(Điều 22 Luật đầu tư 2014).

– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài là không hạn chế, trừ các trường hợp sau đây:

 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
 • Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

– Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên:

 • Hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới tại Việt Nam áp dụng các điều kiện, phạm vi ngành nghề theo Biểu Cam kết WTO mà Việt Nam tham gia vào năm 2006. Ngoài ra, còn có các hiệp ước song phương giữa Việt Nam và một số nước hoặc cam kết của Việt Nam và EU…

III. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài

1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
(Điều 26 Luật đầu tư 2014)

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

2. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư.
(Điều 37 Luật Đầu tư 2014): Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

3. Quy trình Thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu điện
Bước 3: Nhận kết quả theo thông báo trả kết quả trực tiếp hoặc qua bưu điện

 

Liên hệ Tâm Phát TPI việt nam tại hcm

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!

0567 899 879