Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và bế tắc ập đến khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động thì tạm ngừng hoạt động kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Về tổng quát, tạm ngừng hoạt động kinh doanh thủ tục đơn giản hơn nhiều so với giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Hồ sơ gồm có:

  1. Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
  2. Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần…).
  3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
  4. Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Các bước tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

  1. Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp Tỉnh nơi Doanh nghiệp /Chi nhánh /Văn phòng đại diện đặt trụ sở.
  2. Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành tạm dừng kinh doanh.
  3. Sau khi hồ sơ đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo tạm dừng kinh doanh cho doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện.

________________________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!0567 899 879